Galenus

Laktulóza, průjem, nesnášenlivost, alergie

Laktulóza

Látka, která se ve formě roztoku užívá jako projímadlo (laxativum) a při jaterních chorobách spojených s encefalopatií. Jedná se o syntetický disacharid, který se nedokáže ve střevě vstřebávat, ale bakterie tlustého střeva jej využívají. Je tvořen galaktózou a fruktózou. Vazbu mezi těmito dvěma jednoduchými cukry však střevní disacharidázy nedokážou rozložit a proto prochází laktulóza tenkým střevem beze změny.

Pro střevní bakterie je tento disacharid dobře metabolizovatelný a díky velkému přísunu energeticky bohaté sloučeniny se intenzívně množí. Při této činnosti produkují bakteriální látky, na které reagují receptory střeva. Peristaltika střeva se zvyšuje, což vede k rychlejšímu pohybu tráveniny. Vlivem okyselení prostředí střeva se zhoršuje vstřebávání amoniového kationtu, což je zejména u starších lidí velkým pozitivem. Zejména kombinace laktulózy s Laktobacily přináší celou řadu pozitivních efektů.

Podobné a související pojmy

Laktóza Mléčný cukr.
Laktáza Střevní enzym, který rozkládá mléčný cukr laktózu.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.