Galenus

Ligand

Ligand

Koordinovaná skupina iontů nebo molekul. Většinou jakákoliv malá molekula vázaná na enzym nekovalentními vazbami (silami). Pod tímto obecným pojmem se v enzymologii rozumí aktivátory, substráty a inhibitory. Obvykle se tento pojem využívá při popisu děje v aktivním centru enzymu, kdy je zejména z důvodů větší přehlednosti vhodné odlišit substrát podléhající přeměně a další látku, která průběh katalytického děje nějak ovlivňuje. Přitom nezáleží, zda se při reakci mění nebo zůstává po dokončení reakce v nezměněném stavu.

Podobné a související pojmy

Aktivátor Látka ovlivňující reakci směrem k vyšší rychlosti.
Inhibitor Látka zabraňující nebo aspoň zpomalující průběh reakce.

Související články

Regulace enzymové aktivity - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.