Galenus

Ligázy

Ligázy

Ligázy katalyzují syntézu složitých organických sloučenin z jednoduchých sloučenin za spotřeby energie ve formě makroergických fosfátů nebo jiných makroergických sloučenin. Jedná se tedy o enzymy katalyzující svazování dvou sloučenin, které je spřaženo s rozrušením pyrofosfátové vazby ATP nebo jiné sloučeniny. Patří sem enzymy katalyzující reakce vedoucí k tvorbě vazeb C-O, C-S, C-N a C-C. Také se používá označení syntetázy.

Mezi důležité podtřídy patří:

Podtřída 6.2 - Enzymy katalyzující tvorbu vazeb C-S. Příkladem je EC 6.2.1.4 Sukcinát:CoA-ligáza (GDP), známá pod triviálním názvem sukcinátthiokináza.

Sukcinátthiokináza

Podtřída 6.3 - Enzymy katalyzující tvorbu vazeb C-N. Příkladem je EC 6.3.1.2 L-glutamát:amoniak-ligáza (ADP), známá pod triviálním názvem glutaminsyntetáza.

Glutaminsyntetáza

Podtřída 6.4 - Enzymy katalyzující tvorbu vazeb C-C. Příkladem je EC 6.4.1.2 Acetyl-CoA:CO2-ligáza (ADP), známá pod triviálním názvem acetyl-CoA-karboxyláza.

Acetyl-CoA-karboxyláza

Podobné a související pojmy

Halid Uhlovodík, u něhož je alespoň jeden atom vodíku nahrazen halogenovým radikálem.

Související články

Biokatalyzátory - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.