Galenus

lipoprotein

Lipoprotein

Jedná se o kulovitou nebo terčovitou částici přenášející krví tuky. V centru je tvořen triacylglyceroly a estery cholesterolu, toto jádro je obklopeno obalem tvořeným fosfolipidy a speciální bílkoviny (apoproteiny). Tyto amfipatické molekuly umožňují, aby částice jako celek byla smáčivá vodou a mohla být tedy ve vodném prostředí krve rozpuštěna. Existuje několik druhů lipoproteinů s charakteristickým obsahem tuků a apoproteinů. Označují se chylomikrony, VLDL, IDL, LDL a HDL částice. Lipoproteiny vznikají ve střevě a v játrech. Játra mají rozhodující roli v metabolismu lipoproteinů. Porucha v metabolismu lipoproteinů způsobuje onemocnění hyperlipoproteinemie.

Podobné a související pojmy

Apoprotein Bílkovina, která po spojení s prostetickou skupinou vytvoří plně funkční bílkovinu. V souvislosti s lipoproteiny se jedná o bílkovinnou složku lipoproteinu. Synonymem je označení apolipoprotein.
Amfipatický Synonymum amfifilní. Látky mající současně hydrofilní i hydrofóbní vlastnosti. Jedná se o látky s mimořádnou biologickou důležitostí. Jsou součástí buněčných membrán a vytváří rozhraní mezi lipidovou a vodní fází. Vytváří buněčné kanály a jsou strukturní a funkční složkou lipoproteinů.
Triacylglyceroly Synonymum triglyceridy. Neutrální tuky tvořené 3 mastnými kyselinami a glycerolem. Jsou uloženy v tukové (hlavně podkožní) tkáni a představují hlavní energetickou zásobu těla. Liší se zastoupením mastných kyselin v molekule triacylglycerolu.
 Lipoprotein (a) Druh lipoproteinu, jehož zvýšená koncentrace je považována za nezávislý rizikový faktor aterosklerózy. Ovlivňuje koagulační procesy, resp. snižuje fibrinolýzu kompeticí se strukturně podobným plasminogenem.

Související články

Struktura a funkce lipoproteinů - odborný článek

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.