Galenus

lumen

Lumen

Vnitřek trubicového orgánu, týká se to zejména cév, průdušek, močové trubice, střeva. Doslova znamená průsvit.

Ve fyzice značuje jednotku světelného toku. Je to světelný tok vysílaný do prostorového úhlu 1 steradiánu bodovým zdrojem, jehož svítivost je ve všech směrech rovna 1 kandele.

Podobné a související pojmy

lumina množné číslo od slova lumen
lm označení světelného toku ve fyzice
kandela jednotka svítivosti. Kandela je svítivost černého tělesa ve směru kolmém k povrchu, jehož velikost je 1/600.000 m2, při teplotě tuhnutí platiny a při tlaku 101.325 pascalů.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.