Galenus

Lyázy

Lyázy

Enzymy, které katalyzují odstraňování skupin ze substrátů mechanismem jiným, než je hydrolýza, přičemž vzniká dvojná vazba. Patří sem enzymy působící především na vazby C-C, C-O, C-N, C-S a C-halid. Lyázy katalyzují nehydrolytické štěpení látek nebo jejich syntézu. Vedle dvojné vazby se odštěpují skupiny, molekuly nebo vznikají menší degradační produkty, jako je CO2, H2O, NH3 a jiné. Právě prostřednictvím dvojných vazeb dochází k navázání jednotlivých skupin a molekul.

Mezi důležité podtřídy patří:

Podtřída 4.1 Aldehyd-lyázy. Příkladem je EC 4.1.2.7 Ketóza-1-fosfát-aldehydlyáza, známá pod triviálním názvem aldoláza.

Hydrolýza ketózy

Podtřída 4.2 Lyázy C-O. Příkladem je EC 4.2.1.2 L-malát-hydroláza, známá pod triviálním názvem fumaráza.

Přeměna malátu

Podobné a související pojmy

Halid Uhlovodík, u něhož je alespoň jeden atom vodíku nahrazen halogenovým radikálem.

Související články

Biokatalyzátory - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.