Galenus

Lysin, lys

Lysin

Tato aminokyselina obsahuje ve svém bočním řetězci další volnou aminoskupinu, která funguje jako báze a je tedy schopna přijímat proton. Ochota proton přijmout je závislá na pH roztoku. Proton snáze přijímá aminoskupina na ε uhlíku ve srovnání s aminoskupinou na α uhlíku. Chemicky se zařazuje mezi bazické aminokyseliny.

Lysin

Podobné a související pojmy

Hydroxylysin Aminokyselina vznikající z lysinu a hojně zastoupená v kolagenu kůže. Vytváří příčné vodíkové můstky, které zásadním způsobem utváří potřebnou pevnost a pružnost kolagenních vláken.

Související články

Potřeba aminokyselin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.