Galenus

Lýza

Lýza

Označuje rozpad, rozklad, rozpouštění. Označuje rozklad buněk (hemolýza, lýza buněk napadených virem, lýza buněk napadených baktériemi) nebo rozpouštění překážek průtoku v cévách (trombolýza), či orgánových vývodech. K lýze buněk vede porušení integrity buněčné membrány v důsledku osmotického zbotnání, v důsledku působení protilátek a komplementu, v případě baktérií i působením lysozymu.

Podobné a související pojmy

Lyzozom Buněčná organela obsahující enzymy, které jsou schopny rozkládat pohlcený obsah (např. při fagocytóze), ale v některých případech rovněž části vlastní buňky.
Lyzozym Enzym schopný rozrušit stěnu baktérií rozkladem mureinu a vést tak k zániku bakterie.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.