Galenus

Malabsorpční syndrom, malabsorpce

Malabsorpční syndrom

Malabsorpčním syndromem se označují stavy, kdy dochází k poruše při vstřebávání (absorpce) a v širším pojetí i trávení (digesce) potravy v trávicím ústrojí, zejména ve střevě. Dále se sem zařazují i stavy, které v důsledku těchto poruch vznikají. Projevuje se průjmy a příznaky z nedostatku živin, vitamínů, vápníku, železa aj.. K nim patří hubnutí, slabost, únavnost, snížená odolnost, anémie, postižení kostí a nervů. Příčinou je onemocnění jater, slinivky, žaludku (maldigesce) a zejména řada střevních onemocnění.

K primárnímu malabsorpčnímu syndromu patří sprue (celiakální i tropická) a deficit laktázy. Sekundární malabsorpční syndrom vzniká v souvislosti s jinými chorobami – záněty, stavy po rozsáhlých operacích, syndrom slepé křivky, některé nádory, stavy po ozáření, infiltrace střevní stěny, blokáda lymfatické drenáže, vlivy léků aj..

Léčí se podle příčiny a většinou je nutné doplňování potřebných látek jinou cestou (parenterální).

Podobné a související pojmy

Malacie Jedná se o chorobné změknutí tkáně. Například u mozkové malacie jde o změknutí a odumření části mozkové tkáně v důsledku cévní mozkové příhody vzniklé na základě uzávěru přívodné tepny (obvykle jako ischemie při arteroskleróze či embolii).
Malasimilace Porucha využití živin (asimilace), zahrnuje maldigesci a malabsorpci. Vzhledem k tomu, že trávení je podmínkou vstřebávání živin, má maldigesce za následek malabsorpci, která se tak do značné míry s malasimilací kryje.

Související články

Střevní malasimilace

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.