Galenus

Mastocyt, žírná buňka

Mastocyt

Jedná se o žírnou buňku. Tato buňka obsahuje histamin, heparin a další mediátory, které se zúčastňují alergických nebo zánětlivých reakcí. Bývá lokalizován obvykle v pojivové nebo krvetvorné tkáni.

Pokud dojde k nahromadění mastocytů v určité tkáni (např. v kůži), vzniká onemocnění mastocytóza. Projevuje se výsevem kopřivky případně jinými alergickými projevy.

Podobné a související pojmy

Darierův příznak Při úderu na kůži se objeví zarudnutí s následnou kopřivkou v místě úderu. Podobný jev se projeví i při tření kůže.

Související články

Mastocytóza

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.