Galenus

meteorismus, plynatost

Meteorismus (nadýmání, plynatění)

Jedná se o vzedmutí břicha obvykle v důsledku rozepnutí trávicí trubice nadměrným obsahem plynů. Příčinami může být polykání vzduchu, složení potravy, nadměrná činnost střevních baktérií, dyspepsie různého původu, neprůchodnost střeva, nízká peristaltika střeva apod. Plyny částečně odchází konečníkem, částečně jsou ve střevě resorbovány do krve. Vzedmutí břicha může být způsobeno také plyny mimo střevo.

V moderní době jsou často nadýmání a následná nadměrná plynatost způsobené kombinací nevhodné skladby jídla a sedavého zaměstnání. Při sedavém způsobu života je významně snížena peristaltika střeva, což prodlužuje dobu pobytu tráveniny ve střevě. Trávenina se obvykle více zahušťuje a pokud obsahuje vhodné živiny pro bakterie, je stimulována produkce střevních plynů, jejichž pohyb střevem je vlivem snížené peristaltiky ztížen. Velice dobrou prevencí nadýmání je obyčejná chůze, protože se při ní přenáší pohyb břišních svalů na střevo a tím se usnadňuje pohyb tráveniny. Obvykle to vede ke zlepšení odchodu plynů ze střeva. 

Podobné a související pojmy

Flatulence Zvýšený odchod střevních plynů konečníkem.
Aerofagie Polykání vzduchu.
M. intestitinalis Vzedmutí břicha vlivem nahromadění plynů ve střevě.
M. peritonealis Vzedmutí břicha vlivem nahromadění plynů mimo střevo.
Ileus Střevní neprůchodnost, zástava průchodu tráveniny střevem. Jedná se o závažný stav.
Peristaltika Vlnovitý pohyb stěny dutého orgánu, který probíhá v podélném směru a slouží k posouvání jeho obsahu.
   

Související články

x

Diskuze k tématu na jiném webu

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.