Galenus

Metionin, metionin, met

Methionin

Tuto aminokyselinu lze považovat za produkt methylace homocysteinu. Je donorem aktivních methylových skupin. Chemicky se zařazuje mezi aminokyseliny s neionisovanými, avšak polárně působícími skupinami, i když polarita vazby mezi sírou a methylovou skupinou je ve srovnání s ostatními aminokyselinami této skupiny významně nižší.

 

Methionin

 

Podobné a související pojmy

x

Související články

Potřeba aminokyselin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.