Galenus

Nádor

Nádor

Jedná se o patologický útvar tvořený tkání, jejíž růst se vymknul buněčné kontrole a roste nezávisle na potřebě organismu. Rozlišují se 2 typy nádorů. Maligní nádor (zhoubný) ničí při svém růstu okolní tkáň, má tendenci vytvářet dceřiná ložiska a šířit se do ostatních částí těla (metastázování). Má vliv na organismus, vysiluje ho. Benigní nádor (nezhoubný) roste ohraničeně a metastázy nezakládá. Může však při svém nekontrolovatelném růstu utlačovat okolní tkáň, což může mít až fatální důsledky (např. nádor mozku). Některé benigní nádory se mohou po čase zvrhnout v nádor zhoubný (malignizace).

Nádor může vzniknout v jakékoliv tkáni a orgánu, přičemž nejčastěji vznikají v orgánech s vysokou aktivitou při množení buněk nebo k jejich vysoké stimulaci (například účinkem hormonů). Příkladem mohou být sliznice trávicího ústrojí, průdušky, prsy, ženské pohlavní ústrojí (vaječníky, děloha), u mužů prostata apod.

Jako primární nádor je označovaný takový, který vznikl prvotně v určitém orgánu. Jako sekundární je označován nádor vzniklý v důsledku metastázování. Nádory se rozeznávají histologickým vyšetřením (biopsie) a toto vyšetření může odhalit i druh nádoru včetně jeho původu (ze kterého orgánu případně metastázoval).

Podobné a související pojmy

Nádorové markery Látky, které lze u některých nádorů prokázat v krvi, v moči nebo v tkáních. Jsou produktem nádorových (ale i normálních) buněk, nebo vznikají jako odezva na nádor. Využívají se při sledování vývoje nádoru buď při jeho dalším růstu, nebo při sledování chování nádoru po provedené léčbě.
Biopsie Vyšetření malého vzorku živého lidského orgánu (histologické, histochemické, cytologické a molekulárně genetické) a také odběr tohoto vzorku. Biopsie umožňuje upřesnit nebo dokonce stanovit diagnózu a zpřesnit volbu léčebného postupu.
Metastáze Dceřiné ložisko, obvykle nádoru nebo infekce. Vzniká šířením nádorových buněk nebo choroboplodných zárodků krví, lymfou nebo přímým rozsevem.

Související články

Nádor

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.