Galenus

NADP, nikotinamidadenindinukleotidfosfát

Nikotinamidadenindinukleotidfosfát

Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (zkráceně NADP) patří do skupiny pyridinových nukleotidů. Tento koenzym je důležitý pro přenos elektronů a protonů. Jeho základní funkcí je reversibilní přenos vodíku a patří mezi koenzymy četných dehydrogenáz. Uplatňuje se především v reakcích směřujících k biosyntéze nových látek.

NADP

Redukovaná forma koenzymu se označuje jako NADPH + H+.

Podobné a související pojmy

NAD Nikotinamidadenindinukleotid.

Související články

Nikotinamidové koenzymy - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.