Galenus

Obliterace

Obliterace

Uzavření, ucpání, úplná ztráta průchodnosti. Obliterace tepen dolní končetiny je obvykle zaviněna aterosklerózou nebo zánětem. Důsledkem je nedostatečné krevní zásobení s poškozením.

Podobné a související pojmy

Stenóza Abnormální zúžení. Chorobné zúžení otvoru, trubicového orgánu či vyústění (stenóza cévy, srdeční chlopně, žaludku). Ztěžuje průchod příslušným orgánem a způsobuje hromadění obsahu před stenózou (tráveniny v žaludku) a nedostatek za ní (krve potřebné k výživě orgánu). Příčinou mohou být záněty, nádory aj.
Obstrukce Překážka, zamezení či ztížení průchodnosti dutým (trubicovitým) orgánem. Může ji vyvolat např. cizí těleso, kámen, hlen, nádor, zúžení ústí (např. u chlopňových vad), spasmus aj. Obstrukce vede ke ztížení až zamezení proudění (tekutiny, vzduchu) daným orgánem s příslušnými důsledky (nedostatek za překážkou, hromadění před překážkou). Snaha překonat překážku se může projevit bolestí (kolika), může dojít k hypertrofii či naopak atrofii v důsledku trvalého tlaku. Klasickým příkladem je obstrukce žlučových cest kaménky s kolikou nebo s obstrukčním ikterem.
Obturace Ucpání, uzavření.
Spasmus Svalová křeč (svalový stah), která může postihovat jak kosterní, tak i hladké svalstvo. Spasmus hladké svaloviny ve stěně dutých vnitřních orgánů (spasmus cév, žlučových cest aj.) může vést k jejich dočasnému zúžení s následnou poruchou průchodu jejich obsahu (porucha prokrvení, žlučová kolika aj.).

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.