Galenus

Osteomyelitida

Osteomyelitida

Zánět kostní dřeně způsobený bakteriemi. Uplatňují se stafylokoky, pseudomonády, některé další gramnegativní bakterie. Vzniká endogenně (hematogenním rozsevem z hnisavých ložisek) nebo exogenně (traumaticky, ale i iatrogenně). Akutní průběh je charakterizován vysokou horečkou, celkovou schváceností a bolestmi postižené kosti. Zánět se může šířit kostí dál a postihnout sousedící kloub nebo se dokonce provalit na povrch.

Chronická osteomyelitida probíhá dlouhodobě, příznaky nejsou tak bouřlivé, přetrvávající zánět v kosti však poškozuje jak samotnou kost, tak i ovlivňuje negativně ostatní organismus (dlouhodobý zánět). Anatomické poměry v kosti znesnadňují odeznění zánětu. Podávají se vysoké dávky antibiotik a provádí se chirurgické ošetření. Může být využita i imunoterapie.

Podobné a související pojmy

Iatrogenní Způsobený lékařem (v negativním smyslu). Např. chybným výkonem nebo přístupem nebo nevhodným chováním.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.