Galenus

Osteoporóza

Osteoporóza

Časté onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty. Typ I je tzv. postmenopauzální (výraznější u žen, časté jsou fraktury obratlů a distálního předloktí, postižena je zejména trabekulární kost). Typ II je osteoporóza senilní (nejčastěji fraktury krčku stehenní kosti, postiženy bývají jak trabekulární tak i kortikální kosti). Příčina není zcela objasněna. Vliv má kouření, nadměrná konzumace kávy nebo zeleného čaje (u černého čaje je účinek demineralizace kostí slabší). Vyskytuje se u starších lidí (častěji u žen po přechodu nebo po odstranění vaječníků ještě v plodném období, bývá následkem dlouhodobé nehybnosti, delší léčby kortikoidy nebo důsledkem některých vzácných chorob. Projevuje se bolestmi zad a představuje vyšší riziko zlomenin (stehenní kosti, kompresivní zlomenina obratlů).

Podobné a související pojmy

Osteochondróza Onemocnění kostí a chrupavky, postihující zejména oblasti v blízkosti kloubu.
Osteoid Nemineralizovaná kostní tkáň.
Osteokalcin Kostní bílkovina představující po kolagenu I nejhojnější bílkovinu kosti. Je produkován osteoblasty. Pro její tvorbu je velmi důležitá přítomnost vitamínu K. Je tvořen pouze 49 aminokyselinami.
Osteoklast Druh kostní buňky, jejíž funkcí je resorpce kostní hmoty.
Osteom Nezhoubný nádor kosti.
Osteomalacie Onemocnění kostí způsobené nedostatkem vitamínu D v dospělosti.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.