Galenus

Oxidoreduktázy

Oxidoreduktázy

Enzymy katalyzující oxidoredukce mezi dvěma substráty. Oxidace substrátů se zpravidla uskutečňuje v procesu adice kyslíku nebo odštěpování vodíku. Pro živé systémy je charakteristické, že se oxidace látek realizuje prostřednictvím odštěpení vodíku, tzn. dehydrogenací substrátu. Tato velká a důležitá třída zahrnuje enzymy známé jako dehydrogenázy nebo oxidázy. Patří sem i enzymy katalyzující oxidoredukce skupin CH-OH, CH-CH, C=O, CH-NH2 a CH=NH. Dehydrogenázy v těchto reakcích plní úlohu nosiče atomů vodíku případně elektronů.

Mezi důležité podtřídy patří:

Podtřída 1.1 - Enzymy působící na skupinu CH-OH jako donor elektronů. Příkladem je EC 1.1.1.1 Alkohol: NAD+-oxidoreduktáza, známá pod triviálním názvem alkoholdehydrogenáza.

Přeměna alkoholu

Podtřída 1.4 - Enzymy působící na skupinu CH-NH2 jako donor elektronů. Příkladem je EC 1.4.1.3 L-glutamát: NAD(P)+ - oxidoreduktáza (deaminující), známá pod triviálním názvem glutamátdehydrogenáza živočišných jater. NAD(P)+ znamená, že NAD+ nebo NADP+ slouží jako akceptor elektronů.

Přeměna glutamátu

Podtřída 1.9 - Enzymy působící na hemovou skupinu elektronového donoru. Příkladem je EC 1.9.3.1 Cytochrom c: O2 - oxidoreduktáza, známá pod triviálním názvem cytochromoxidáza.

Oxidace cytochromu

Podtřída 1.11 - Enzymy působící na H2O2 jako akceptor elektronů. Příkladem je EC 1.11.1.6 H2O2: H2O2 - oxidoreduktáza, známá pod triviálním názvem kataláza.

Rozklad peroxidu

Podobné a související pojmy

Oxidoredukce Synonymum pro oxidačně redukční reakce.

Související články

Biokatalyzátory - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.