Galenus

perfuze

Perfuze

Průtok krve (nebo jiné tekutiny) tkání, orgánem. Dostatečná perfuze je nutná pro jejich správnou funkci, zabezpečuje jejich zásobení kyslíkem a živinami a odvod zplodin metabolismu. Je ovlivňována krevním tlakem, činností srdce, množstvím krve a ostatních tekutin v těle, místním stavem a potřebami.

Podobné a související pojmy

perfundovat protékat, proplachovat
perfúzní scan vyšetření, které umožňuje zjistit průtok krve plícemi
perfúzní tlak tlak, pod kterým krev (nebo jiná tekutina) protéká určitou oblastí. Obecně jde o rozdíl mezi arteriálním a venózním tlakem v dané oblasti, hodnota perfuze je pak dána rozdílem perfúzního tlaku a vaskulární rezistence.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.