Galenus

Popálení

Popálení

Jedná se o stav, kdy působením vysoké teploty dochází k poškození kůže případně tkáně pod kůží. Faktorem vyvolávajícím popálení mohou být horké plyny, horká tekutina, plamen případně elektrický proud. Kromě místního poškození může dojít k poruše termoregulace, k poruchám regulace biochemických drah a celkově pak k poruchám ve funkci vnitřních orgánů. Zvláště nebezpečné jsou popáleniny elektrickým proudem, poněvadž dochází současně k různě intenzívnímu poškození struktury a funkce vnitřních orgánů.

V závislosti na působící teplotě a době působení vznikají na kůži změny s různě intenzivním postižením. Moderní medicína rozlišuje čtyři stupně postižení (shodné s klasifikací stupně popálenin, IV je prakticky neslučitelná se životem, proto se při klasifikaci popálenin nepoužívá). I – začervenání kůže, II – puchýře, III – příškvary, přičemž kůže je postižená ve všech vrstvách a IV – většinou jde o zuhelnatění, kůže je poškozená v celé tloušťce včetně tkáně ležící pod kůží. Podobný efekt má opaření.

Podobné a související pojmy

Combustio Popálenina. Při postižení velké části těla hrozí šok a rozsáhlá infekce.

Související články

Popáleniny

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.