Galenus

prostata

Prostata

Prostata (předstojná žláza) je součást mužského pohlavního ústrojí a obepíná počátek močové trubice hned pod močovým měchýřem. Tvarově připomíná zploštělý kužel, podstava (báze) kužele směřuje k močovému měchýři, vrchol (apex) šikmo dopředu a dolů. Na příčném řezu lze rozeznat 4 laloky (levý, pravý, přední a zadní lalok) a tzv. isthmus prostatae. Prostata je ve skutečnosti tvořena několika desítkami malých žlázek, jejichž vývody vyúsťují do močové trubice. Do močové trubice také ústí chámovod a semenné váčky. Prostor mezi žlázkami vyplňuje hladká svalovina, její hlavní funkcí je stahování žlázek, čímž je vyvoláno jejich vyprazdňování.

Prostata má na svém povrchu tenký obal, který pevně přilíná k tělu prostaty. Ten je pokryt dalším obalem (capsula periprostatica), který je spojen s okolními tkáněmi. Mezi oběma obaly je žilní pleteň.

Žlázky produkují sekret, který se vylučuje na začátku ejakulace. Jeho funkcí je propláchnout močovou trubici a vytvořit podmínky, které umožní přežití spermií. Pokud by k tomuto proplachu nedošlo, kontakt spermií se zbytky moči v močové trubici by vedl ke snížení jejich životaschopnosti. Sekret obsahuje celou řadu látek, které jsou nutné pro dobrou pohyblivost spermií a jejich činnost. Obsahuje mimo jiné kyselou fosfatázu, kyselinu citrónovou, malé množství fruktózy a z prvků zinek a selen.

Podobné a související pojmy

beginní hyperplazie Zbytnění prostaty. Jedná se o časté onemocnění mužů ve vyšším věku. Má souvislost s činností pohlavních hormonů.
hypertrofie prostaty Jiné, nesprávné označení beginní hyperplazie.
karcinom prostaty Jeden z nejčastějších zhoubných nádorů u mužů, který může být dlouhou dobu v klidu. O to je toto onemocnění záludnější a nebezpečnější. Často už v období klidu dochází k metastázám, které se lokalizují v kostech. Karcinom má souvislost s hormonem testosteronem.
prostatektomie Chirurgické odstranění prostaty.
prostatismus Porucha v oblasti přídatných mužských pohlavních orgánů vznikající u některých mužů jako následek prodělaných zánětů.
prostatitida Zánět prostaty.
prostatik Označení pacienta trpícího onemocněním prostaty, obvykle její hyperplazií.
   

Související články

Co je Prostabil a jak působí?

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.