Galenus

Pyruvátkináza

Pyruvátkináza

Enzym uplatňující se v procesu glykolýzy. Zajišťuje přenos fosfátové skupiny z fosfoenolpyruvátu na ATP za současného vzniku pyruvátu. Při reakci se uvolňuje energie ve formě tepla, a proto se tato reakce stává za fyziologických podmínek prakticky nevratnou. Obrázek znázorňuje devátý krok glykolýzy.

Glykolýza - krok 9

Podobné a související pojmy

x

Související články

Glykolýza - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.