Galenus

Reflux gastroezofageální, duodenogastrický, vezikoureterální, refluxát

Reflux

V podstatě se jedná o zpětný tok tekutiny. Nejčastěji se spojuje s funkcí svěrače mezi jícnem a žaludkem. V případě gastroezofageálního refluxu (GER) dochází k pronikání kyselého obsahu zpět do jícnu, který je následně poškozován, může v něm vzniknout zánět, metaplazie, krvácející vřed nebo dokonce nádor. Příznakem je pálení žáhy nebo regurgitace. Tento stav je podmíněn nedostatečnou funkcí dolního svěrače jícnu. Onemocnění výrazně zhoršuje konzumace alkoholu, černé kávy, moučných kynutých jídel, kouření, poloha vleže nebo usilovné zvyšování nitrobřišního tlaku (například tlačení na stolici při zácpě).

Podobné a související pojmy

Regurgitace Návrat polknuté potravy zpět do hltanu a úst.
Duodenogastrický reflux Zpětný tok duodenálního obsahu do žaludku.
Vezikoureterální reflux Zpětný tok moči z močového měchýře do močovodu. Může způsobovat močové infekce a vést k závažnějšímu poškození ledvin.
Refluxát Tekutina nebo obsah vracející se refluxem.

Související články

Barrettův syndrom - rejstřík

Barrettův jícen

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.