Galenus

Renální insuficience

Renální insuficience

Selhávání ledvin, které nemohou plnit své základní funkce. Příčiny se dělí na prerenální (zejména závažné poruchy prokrvení), renální a postrenální (zejména obstrukce močových cest). Akutní renální insuficience bývá způsobena šokem, otravou nebo prudce probíhajícím onemocněním ledvin. Obvykle je provázena sníženou tvorbou moči (oligurií, anurií). Závažné jsou zejména poruchy hospodaření s vodou a ionty (hyperhydratace, hyperkalemie), oběhové a srdeční selhání, otok mozku.

Chronická renální insuficience je výsledkem postupného zhoršování funkce ledvin při řadě onemocnění (glomerulonefritida, chronická pyelonefritida, nefropatie, polycystické ledviny aj.). Bývá hypertenze, anémie, renální osteodystrofie a poruchy fosfokalciového metabolismu, poruchy hemostázy, neuropatie, poruchy vnitřního prostředí, metabolická acidóza, narušení metabolismu, trávicího ústrojí aj. Terapie je zaměřena na příčiny i komplikace. V pokročilejších stádiích je nutná hemodialýza, peritoneální dialýza nebo transplantace.

Podobné a související pojmy

Hyperhydratace Zvýšení obsahu vody v organismu, převodnění.
Hyperkalemie Zvýšená koncentrace kalia (draslíku) v krvi.
Glomerulonefritida Zánětlivé onemocnění ledvin postihující glomerulus.
Pyelonefritida Bakteriální hnisavý zánět ledvin, tj. zánět ledvinné pánvičky (pyelitida) a ledvinného parenchymu. Akutní pyelonefritida se projeví bolestí v zádech, výraznými obtížemi při močení a celkovými příznaky (horečkou, nevolností). Chronická pyelonefritida má příznaky méně bouřlivé, ale může vést postupně ke zhoršení ledvinných funkcí až k jejich selhání.
Nefropatie Obecné označení pro nezánětlivé onemocnění ledvin.
Polycystická ledvina Dědičné onemocnění s tvorbou cyst v ledvině, které někdy mohou ledviny výrazně poškodit a vést až k jejich selhání s nutností léčby hemodialýzou nebo transplantací.
Hypertenze Vysoký tlak.
Renální osteodystrofie Postižení kosti vznikající při chronické renální insuficienci. V patogenezi se uplatňuje retence fosfátů při poklesu glomerulární filtrace s reaktivní hypoklacemií stimulující příštítná tělíska a sníženou aktivaci vitamínu D v ledvině.
Hemostáza Zástava krvácení. Podílí se na ní cévní stěna (vazokonstrikce a uvolnění některých látek), trombocyty a koagulace. Výsledkem těchto reakcí, které se vzájemně ovlivňují, je přechod krve z kapalného do tuhého stavu a vznik krevní sraženiny (koagula).
Neuropatie Obecný název pro nezánětlivé onemocnění nervu.
Hemodialýza Léčebná metoda nahrazující základní funkci ledvin – očišťování krve od zplodin látkové přeměny (metabolismu) a tvořící podstatu umělé ledviny.
Peritoneální dialýza Jedna z metod léčby selhání ledvin sloužící k očištění krve. Spočívá v přechodu látek z krve skrz pobřišnici do tekutiny, která se několikrát během dne zavádí (a vyměňuje) do břišní dutiny cévkou vyvedenou kůží ven z břicha. Předností této metody je, že pacient není vázán na nemocniční zákrok (hemodialýzu) a může si zákrok provádět sám.
Transplantace Záměrné přenesení tkáně nebo orgánu z jednoho místa organismu na druhé, nebo z jednoho člověka na druhého.

Související články

Hyperglykémie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.