Galenus

Respirační koeficient

Respirační koeficient

Poměr mezi vyprodukovaným oxidem uhličitým a spotřebovaným kyslíkem pro oxidaci živin. Označuje se RQ. Má význam při rozboru energetického metabolismu založeného na měření výměny plynů při dýchání (vdechnutého kyslíku a vydechnutého oxidu uhličitého).

Podobné a související pojmy

Respirace Dýchání. Pochod, kterým tělo přijímá ze svého okolí kyslík a vylučuje oxid uhličitý.
Respirační řetězec Také označovaný jako dýchací řetězec. Označuje se tak sled oxido-redukčních přenašečů, které tvoří řadu od NAD-dependentních dehydrogenáz přes flavoproteiny a cytochromy k molekulárnímu kyslíku.

Související články

Kalorická hodnota potravin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.