Galenus

Resuscitace, oživení, oživování

Resuscitace

Oživování nebo kříšení. Jedná se o soubor léčebných opatření zaměřených na udržení a obnovení základních životních funkcí pacienta s důrazem na dostatečnou oxygenii mozku a myokardu. Resuscitace nahrazuje aspoň částečně činnost dýchacího ústrojí a srdce a provádí se při jejich zástavě.

Častou příčinou je například fibrilace komor při akutním infarktu myokardu. Základní postupy zahrnují zabezpečení průchodných dýchacích cest, umělou ventilaci, nepřímou masáž srdce. Další postup zahrnuje podání léků na podporu srdeční činnosti (adrenalin).

Výsledek závisí na příčině zástavy dechu nebo srdce a době jejího trvání a dále na včasnosti a účinnosti prováděné resuscitace.

Podobné a související pojmy

Resuscitační péče Péče o nemocné s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí).

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.