Galenus

Reyeův syndrom, poškození jater

Reyeův syndrom

Jedná se o těžké onemocnění charakterizované steatózou jater a některých dalších orgánů a encefalopatií. Objevuje se u malých dětí obvykle po respirační viróze. Způsobuje akutní jaterní selhání a nervové poruchy. Úmrtnost je vysoká.

Příčina není zcela jasná, dosavadní poznatky považují za spouštěče některé viry, ale také některé látky (i léky), zejména pokud jsou aplikovány za určitých okolností (například salicyláty v kombinaci s některými virózami, např. chřipka nebo varicella). Obvykle se projeví po několika dnech po prodělaném virovém onemocnění náhlým vzestupem horečky, zvracením a psychickými projevy (sopor, delirium, kóma). Objevují se křeče, decerebrační rigidita. Léčba musí být včasná s průběžným sledováním všech vitálních funkcí.

Podobné a související pojmy

Steatóza Ztukovatění, nahromadění tuku v tkáních a v buňkách. Bývá důsledkem nadměrného příjmu tuků v potravě, při poruše metabolismu, působením některých jedů ale také při nedostatku kyslíku v tkáních.
Encefalopatie Obecný název obvykle pro nezánětlivé onemocnění mozku.
Varicella Plané neštovice. Nakažlivé onemocnění postihující zejména děti. Přenos je přímým stykem a kapénkovou infekcí.
Sopor Těžší porucha vědomí s hlubokým spánkem, z něhož lze pacienta probrat jen silným, často až bolestivým podnětem, přičemž ani potom pacient nenabere plné vědomí a opět usne.
Delirium Kvalitativní porucha vědomí, pozornosti, vnímání, myšlení a paměti. Postižený je naprosto dezorientovaný, má halucinace, bývá rozrušený až úzkostný. Často bývá doprovázeno změnou krevního tlaku a bušením srdce.
Kóma Stav hlubokého bezvědomí, postižený často nereaguje ani na bolestivé podněty.
Decerebrace Odstranění části mozku. V přeneseném významu také výpadek v působení nadřazených struktur mozku na funkce organismu.
Decerebrační rigidita Také decerebrační ztuhlost. Zvýšený svalový tonus jako důsledek decerebrace.

Související články

Konvulze

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.