Galenus

Serin, ser

Serin

Aminokyselina, která ve svém postranním řetězci obsahuje alkoholickou hydroxylovou skupinu. Tato hydroxylová skupina je schopna vytvářet estery. Chemicky se zařazuje mezi aminokyseliny s neionisovanými, avšak polárně působícími skupinami.

Serin

Z fyziologického hlediska je nejdůležitějším ester s kyselinou fosforečnou, který slouží jako stavební jednotka některých bílkovin a fosfatidů. Neméně důležitá je polarita této hydroxylové skupiny v aktivních centrech celé řady enzymů.

Podobné a související pojmy

x

Související články

Potřeba aminokyselin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.