Galenus

sorbitol

Sorbitol

Druh umělého (nebo také náhradního) sladidla. K obchodnímu označení se také používají synonyma glucitol nebo sorbit. Podle nomenklaturního třídění z hlediska potravinářství patří mezi přírodní látky. Z chemického hlediska se jedná o alditol (alkoholický cukr). Dosahuje jen 50%ní sladivosti běžného cukru. Vyrábí se z cukru, vedlejším produktem je fruktózový sirup. Má celou řadu použití, od výroby zubních past, přes žvýkačky, infuzní roztoky, léky až po raketové palivové směsi. Protože obsahuje hydroxylové skupiny, snadno při záhřevu podléhá Maillardovým reakcím.

Podobné a související pojmy

Maillardova reakce Reakce neenzymového hnědnutí při výrobě a skladování potravin. Jedná se o složitý reakční mechanismus probíhající za účasti redukujících cukrů a aminokyselin. Produkty této reakce významně ovlivňují výsledné senzorické vlastnosti potraviny (chuť, vůni, barvu).

Související články

Sorbitol

Sladidla

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.