Galenus

Spasmus, svalová křeč

Spasmus

Svalová křeč (svalový stah), která může postihovat jak kosterní, tak i hladké svalstvo. Spasmus hladké svaloviny ve stěně dutých vnitřních orgánů (spasmus cév, žlučových cest aj.) může vést k jejich dočasnému zúžení s následnou poruchou průchodu jejich obsahu (porucha prokrvení, žlučová kolika aj.).

Křeč se projevuje formou déletrvajícího bolestivého stahu svalu nebo skupiny svalů. V případě trvalého stažení se jedná o tonickou křeč, v případě opakujících se stahů se jedná o klonickou křeč. Příčinou křeče (zejména dolních končetin) může být únava, minerální disbalance, častější výskyt je u cévní nedostatečnosti.

Podobné a související pojmy

Mimický spasmus Spasmus mimického svalstva se vyskytuje po prodělané obrně, někdy také formou záchvatu bez jakéhokoliv předchozího onemocnění. Typickým příznakem je v tomto případě zavření víček při současném svraštění čela.
Blefarospasmus Křečovité mrkání. Opakující se křeč očních víček, která bývá často důsledkem jiného očního onemocnění.
Spastický Křečovitý stav.
Konvulze Označení pro silnou, abnormální křeč.
Konvulziva Látky způsobující křeče.

Související články

Svalová křeč

Konvulze

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.