Galenus

Specifickodynamický účinek, specificko-dynamický účinek, dynamický účinek

Specifickodynamický účinek

Jedná se o tvorbu tepla při biologickém spalování živiny, kterou tělo vytváří navíc nad ono množství tepla, které se teoreticky uvolní požitím daného množství živiny. Při výpočtu celkové energetické potřeby za den je třeba přičíst k celkové kalorické potřebě zhruba 6 až 10 %, což je množství energie potřebné k pokrytí chemické práce spojené s příjmem a trávením potravy.

Podobné a související pojmy

Biologické spalování Jedná se vlastně o postupnou oxidaci živin až do stádia vody a oxidu uhličitého (v případě bílkovin vzniká jako odpadní produkt ještě močovina).

Související články

Měření energetické spotřeby

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.