Galenus

Steatóza jater, ztukovatění, ztučnění

Steatóza jater

Obecně se jedná o ztukovatění tkáně a buněk. Obvykle bývá důsledkem poruchy v metabolismu tuků, jejich nadměrného příjmu, podávání některých látek. Může být také důsledkem nedostatku kyslíku v tkáni.

V případě steatózy jater se uplatňuje především zvýšený přísun tuků do jater, porucha v syntéze apoproteinů a následkem je zvýšený přísun tuků do krve. Rozlišuje se alkoholická a nealkoholická steatóza. Nealkoholická steatóza (NAFLD) vzniká v důsledku inzulínové rezistence (diabetes 2. typu, obezita a hyperlipoproteinemie), může vzniknout při hladovění (dochází k vyšší mobilizaci tukových zásob a zvýšenému přísunu uvolněných mastných kyselin do jater), stejně tak i při zvýšeném přísunu živin potravou. Většinou po odeznění vyvolávacích faktorů dojde ke stabilizaci a návratu k původním hodnotám. Probíhá-li však i zánětlivý proces a poškozování buněk (nekróza a fibrotizace), může se rozvinout i cirhóza.

Alkoholická steatóza vzniká jako důsledek potlačené oxidace mastných kyselin (alkohol inhibuje tento oxidativní proces) v jaterních buňkách. Tuk se pak ve zvýšené míře ukládá právě v jaterní tkáni. Při vyloučení alkoholu obvykle dochází k výraznému zlepšení funkce jater, pokud však již nedojde k rozvoji cirhózy.

Podobné a související pojmy

Apoprotein Bílkovina, která po spojení s prostetickou skupinou vytvoří biologicky plně funkční bílkovinu. Příkladem je globin, který po připojení hemu vytvoří funkční červené krevní barvivo hemoglobin. Také bílkovinná část složitějšího komplexu. Příkladem jsou např. lipoproteiny, kdy s bílkovinami tvoří komplexy mastné kyseliny.
Inzulínová rezistence Stav, kdy orgány a tkáně (např. játra, tuková tkáň a svaly) nedokážou přiměřeně reagovat na inzulín.
Hyperlipoproteinemie Zvýšené množství lipoproteinů v krvi.
Nekróza Odumření buňky nebo tkáně.
Fibrotizace Zmnožení vaziva v určitém orgánu na úkor funkční tkáně.
Cirhóza Závažné onemocnění jater charakterizované zmnožením vaziva, nekrózou jaterních buněk, uzlovitou přestavbou jaterní tkáně. Zhoršuje se průtok krve játry a snižuje se objem funkční tkáně.

Související články

Alkoholické poškození jater

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.