Galenus

Stévie, steviosid, dulcosid, rebaudiosid, steviol

Stévie

Rostlina s vysokým obsahem steviolových glykosidů, které jsou pro svoji sladkou chuť využívány v potravinářství jako náhradní sladidlo. V domovině (jižní Amerika) může dosahovat obsah glykosidů v listech až 6% hmotnostních, při pěstování v našich zeměpisných podmínkách je však jen okolo 1%. Glykosidová složka je tvořena celou řadou strukturálně příbuzných glykosidů, hlavními glykosidy jsou steviosid, rebaudiosid A, rebaudiosid C a dulkosid A. Ostatní glykosidy jsou zastoupeny minoritně.

Steviolové glykosidy mají mírně nahořklou chuť, nejméně hořký je rebaudiosid A, který je také nejčastěji využíván v komerčních přípravcích. Zajímavé ale je, že nejčistší sladké chuti (nejvíce podobné cukru) se dosahuje v kombinaci rebaudiosidu A s malými přídavky některých dalších steviolglykosidů. Kvůli své chemické struktuře podobné steroidům se dlouhou dobu část odborníků stavěla k používání těchto glykosidů pro běžnou spotřební konzumaci značně skepticky. Protože se předpokládané negativní účinky neprokázaly, bylo používání steviolglykosidů v potravinářství povoleno. Vlivem reklamy je značná část veřejnosti přesvědčena o téměř absolutní bezpečnosti steviolových glykosidů. V současné době se pozornost zaměřila na studium účinků steviolu (rozkladný produkt metabolismu steviolových glykosidů) a díky získaným výsledkům bude zřejmě potřeba tento značně optimistický názor částečně revidovat. Například používání extraktů ze stévie s vysokým podílem steviosidu je s ohledem na možné mutagenní účinky přinejmenším sporné.

Podobné a související pojmy

Steroidy Látky s vysokou biologickou účinností (označované jako hormony), produkované kůrou nadledvinek. Terapeuticky se využívá jejich různých analogů. Nadměrné nebo nedostatečné množství (z důvodů nemoci nebo chybným terapeutickým použitím) vedou k těžkým, někdy i život ohrožujícím komplikacím.

Související články

Stévie rebaudiana

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.