Galenus

sukralóza

Sukralóza

Druh umělého (nebo také náhradního) sladidla. Podle nomenklaturního třídění z hlediska potravinářství patří mezi modifikované přírodní látky. Z chemického hlediska se jedná o trichlorderivát fruktosylgalaktosidu. Je vysoce stabilní jak tepelně, tak z pohledu pH. Je 550 až 600x sladší než cukr. Má střední hodnotu ADI (15 mg/kg hmotnosti za den) a je považována za bezpečné sladidlo.

Podobné a související pojmy

ADI Denní akceptovatelná dávka.

Související články

Sukralóza

Sladidla

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.