Galenus

Svalová dystrofie

Svalová dystrofie

Jedná se o skupinu neuromuskulárních onemocnění, které splňují následující kritéria. Onemocnění se zařazuje do skupiny primárních myopatií, jsou geneticky podmíněna, degenerace a zánik svalových vláken probíhá v některém stádiu nemoci a onemocnění je progresivní. Existuje celá řada typů, jsou obvykle pojmenována podle lékaře, který daný typ poprvé popsal.

Podobné a související pojmy

Myopatie Obecný název pro svalové nezánětlivé onemocnění nebo svalovou poruchu. Některé mají genetický základ, jiné se mohou rozvinout na podkladě jiných chorob.

Související články

Dystrofie svalů

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.