Galenus

Tachykardie

Tachykardie

Jedná se o zrychlení srdeční frekvence nad 90 až 100 úderů za minutu a může vycházet z různých oblastí převodního systému. Sinusová tachykardie je důsledkem zvýšené aktivity (zvýšenou tvorbou impulsů) v sinoatriálním uzlíku. Porucha tohoto uzlu může být příčinou střídání sinusové tachykardie a bradykardie. Je způsobena poklesem aktivity parasympatiku a nárůstem aktivity sympatiku. Sinusová tachykardie může být odezvou na zvýšené nároky na srdeční výdej (při vyšší fyzické námaze nebo při velkém rozrušení) nebo může kompenzovat jinou poruchu (anémie, horečka, srdeční selhání) s cílem zvýšit srdeční minutový výdej.

Supraventrikulární tachykardie vzniká v oblasti přechodu siní a komor. Komorová tachykardie je velice závažná, vyžaduje okamžitý zákrok, protože může snadno vyústit ve fibrilaci komor. Tachykardie se hodnotí pomocí EKG.

Podobné a související pojmy

Převodní systém Specializovaná část srdečního svalu, která je schopna vytvářet vzruchy a vést je dál. Řídí rytmus a frekvenci stahů srdce a potřebnou souhru stahů jeho jednotlivých částí.
Sinoatriální uzel Útvar ležící v pravé síni v blízkosti vústění dutých žil. Vytváří se v něm spontánně vzruchy, které se následně šíří po celém srdci a vyvolávají srdeční stah. Je řídící součástí srdečního převodního systému.
Bradykardie Nízká srdeční frekvence s počtem tepů nižším, než 60 za minutu.
Parasympatikus Součást autonomního nervového systému sloužícího k řízení útrob, cév a některých jiných orgánů.
Sympatikus Součást autonomního nervového systému, který se podílí na řízení činnosti vnitřních orgánů a cév.
Supraventrikulární Týkající se oblasti nad srdeční komorou. Vztahuje se tedy na síně a oblast atrioventrikulárního přechodu.
Fibrilace komor Míhání komor. Závažná srdeční arytmie charakterizovaná chaotickou elektrickou aktivitou, přičemž srdeční komory nevykonávají žádné efektivní kontrakce a srdeční výdej je prakticky nulový.

Související články

Zvýšená srdeční frekvence

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.