Galenus

Taurin, kyselina aminoethansulfonová

Taurin

Z chemického hlediska se jedná o 1-aminoethan-2-sulfonovou kyselinu. Vyskytuje se především ve žluči jako součást taurocholové kyseliny, její sodná sůl je spolu s vyššími mastnými kyselinami výchozí látkou pracích a smáčecích prostředků. Působí jako účinný surfaktant. Jeho vysoký obsah ve svalové tkáni ukazuje na důležitost při mobilizaci tukových zásob při energetickém výdeji svalu.

Podobné a související pojmy

Surfaktant Látka snižující povrchové napětí v roztoku.
ARAS Ascendentní retikulární aktivační systém. Důležitý pro stav bdělosti a vědomí.

Související články

Taurin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.