Galenus

Temporální arteriitida, hortonova nemoc, spánkový

Hortonova nemoc

Temporální arteriitida nebo-li Hortonova nemoc je zánětlivé onemocnění spánkové tepny, která je bolestivě zduřelá. Současně bývají bolesti hlavy, svalů obličeje zejména při žvýkání, může nastat porucha zraku. Někdy mohou být postiženy i tepny v jiných částech organismu. Postihuje převážně starší občany a léčí se kortikoidy.

Podobné a související pojmy

Temporální Spánkový, týkající se spánkové kosti lebky nebo spánkového mozkového laloku
Temporální syndrom Soubor příznaků při poškození temporálního laloku. Psychické poruchy se projeví poruchou paměti (vybavování jmen, poruchy vštípivosti) a zhoršenou sociální adaptací. Vyskytují se snové stavy, čichové pseudohalucinace, někdy i sluchové pseudohalucinace. Příčinou bývají traumatické, nádor a pozánětlivé stavy.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.