Galenus

Transferázy

Transferázy

Enzymy katalyzující přenos nějaké skupiny (jiné než vodík) mezi dvojicí substrátů, případně celých molekul. V této třídě jsou enzymy katalyzující přenos jednouhlíkatých skupin, zbytků aldehydů nebo ketonů a přenos acylu, alkylu, glykosylu a skupin obsahujících fosfor nebo síru. Reakce se většinou uskutečňuje ve více krocích, nejprve dochází k přenosu skupiny nebo molekuly na enzym za vzniku určitého meziproduktu. V následujícím kroku se přenáší skupina nebo molekula na druhý substrát. Tyto enzymy jsou důležité například při degradaci sacharidů (kinázy), syntéze glykogenu, syntéze mastných kyselin a syntéze aminokyselin.

Mezi důležité podtřídy patří:

Podtřída 2.3 - Acyltransferázy. Příkladem je Acetyl-CoA:cholin-O-acetyltransferáza, známá pod triviálním názvem cholin-acyltransferáza.

Přenos acetylu

Podtřída 2.4 - Glykosyltransferázy. Příkladem je EC 2.4.1.1 α-1,4-glukan:ortofosfát-glykosyltransferáza, známá pod triviálním názvem fosforyláza.

Fosforylace glukózy

Podtřída 2.7 - Enzymy katalyzující přenos skupiny obsahující fosfor. Příkladem je EC 2.7.1.1 ATP: D-hexóza-6-fosfotransferáza, známá pod triviálním názvem hexokináza.

Fosforylace hexózy

Podobné a související pojmy

Transaminázy Důležité enzymy spojené s metabolismem a přeměnou aminokyselin.

Související články

Biokatalyzátory - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.