Galenus

Triosafosfátizomeráza

Triosafosfátizomeráza

Významný enzym procesu glykolýzy. Zajišťuje přeměnu aldosy na ketosu. Díky tomuto enzymu je proces glykolýzy plynule zásobován glyceraldehyd-3-fosfátem a to nejen cestou odbourávání glukózy, ale také napojením na metabolismus tuků (glycerol). Enzym se nachází v cytoplazmě buňky. Na obrázku je znázorněn čtvrtý krok glykolýzy a také šestý a sedmý krok glukoneogeneze.

Tvorba glyceraldehyd-3-fosfátu

Podobné a související pojmy

x

Související články

Glykolýza - biochemie

Glukoneogeneze - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.