Galenus

Valin, val

Valin

Jedná se o aminokyselinu s rozvětveným postranním řetězcem. Protože většina živočichů včetně člověka nedokážou syntetizovat rozvětvený řetězec, patří tato aminokyselina k esenciálním aminokyselinám. Chemicky se zařazuje mezi aminokyseliny s nepolárním vedlejším řetězcem.

Valin

Podobné a související pojmy

x

Související články

Potřeba aminokyselin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.