Galenus

Vazivo

Vazivo

Tvoří základní kostru všech orgánů v těle. Je vytvářeno specializovanými buňkami (fibroblasty, fibrocyty a dalšími) a mezi nimi je mezibuněčná hmota o různé hustotě. Mezibuněčná hmota obsahuje velký podíl kolagenních vláken. Kolagenní vlákna vytváří potřebnou prostorovou síť stabilizující jednak buňky v potřebné prostorové struktuře a také určitým způsobem fixující mezibuněčnou tekutinu.

Ve struktuře vazivových vláken jsou fixovány buňky plnící specializované funkce (játra, ledviny apod.) a pokud dojde k vážnému poškození takového orgánu a následnému zajizvení, je určitý počet specializovaných buněk nahrazen právě pojivovou tkání (v procesu hojení se zmnožuje množství vaziva) a v takovém případě dochází ke snížení jeho funkce (fibróza). U některých onemocnění dochází k zánětu vaziva a následně k poškození příslušného orgánu.

Podobné a související pojmy

Fibróza Zmnožení vaziva v určitém orgánu často na úkor funkční tkáně. Při větším rozsahu vede ke ztuhnutí orgánu a poruše jeho funkce.

Související články

Poškození kloubního vazu

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.