Galenus

Menstruace, menstruační cyklus, menzes, hormony, ovulace, oplodnění

Menstruační cyklus

Cyklus řídí hormony

Hormony mají hlavní roli v časové posloupnosti dějů, které během menstruačního cyklu nastávají. Ženskou rozmnožovací soustavu ovládají a řídí 4 hormony. FSH (folitropin) a LH (lutropin, luteinizační hormon) produkované v podvěsku mozkovém (hypofýza) a estrogen a progesteron produkované vaječníky. FSH a LH vyvolávají dozrávání folikulů a ovulaci. Dozrávající folikuly produkují estrogen, který stimuluje zduření děložní sliznice a její výrazné prokrvení. Po prasknutí folikulu a uvolnění vajíčka je produkován progesteron.

Graf ovulace

Počátek cyklu se počítá od začátku krvácení

Začátek menstruačního cyklu je vlastně ukončení neúspěšného předcházejícího vaječníkového cyklu a neuskutečněného oplodnění vajíčka. Během prvních dnů mírně stoupne produkce luteinizačního hormonu (LH) a hormonu stimulujícího folikuly (FSH). Jejich zvýšená produkce se projeví navozením zrání několika folikulů. Všechny zrající folikuly začínají produkovat i hormon estrogen. Přibližně po 6 dnech převládne vývoj jednoho, zrání ostatních se významně zpomalí až postupně ukončí. Následně jsou pak nedozrálé folikuly resorbovány a zaniknou. Dominantní folikul významně zvyšuje produkci estrogenu, který stimuluje děložní sliznici k rozšiřování, výraznému prokrvování, přičemž se zcela mění struktura povrchu sliznice. Jak se tkáň rozšiřuje, mění se na houbovitou. Vytvoření houbovité struktury umožňuje zachycení a následné zahnízdění oplodněného vajíčka.

Graf ovulace

Ovulace

Přibližně ve 12. dnu vrcholí produkce estrogenu a následně začíná významně klesat. Ve stejném okamžiku se opětovně zvýší hladina FSH a zejména prudce narůstá produkce LH. Nárůst je tak rychlý (během jednoho dne se hladina LH zvýší téměř desetinásobně), že vyvolá prasknutí folikulu a uvolnění vajíčka. Hypofýza přestává produkovat LH i FSH, klesá významně produkce estrogenu a prasknutý folikul zahajuje produkci progesteronu. Protože hladina ostatních hormonů je na velmi nízké hodnotě, rychle narůstá vliv hormonu progesteronu, který ještě více stimuluje zduření děložní sliznice. V této době se ve stěně děložní sliznice aktivují buňky produkující živiny (sacharidy a tuky), aby mohlo být okamžitě vyživováno oplodněné vajíčko. Přibližně 22 den cyklu dosahuje tloušťka děložní sliznice maxima, asi 6 mm.

Ovulace

Hormonální antikoncepce je založena na podávání léků (kontraceptiv), které způsobí přechodné vymizení plodnosti ženy. Užívají se preventivně k zabránění početí. Jejich základem jsou nízké dávky ženských pohlavních hormonů, které tlumí ovulaci případně ovlivňují kvalitu cervikálního hlenu nebo děložní sliznice. V konečném důsledku buď brání oplození vajíčka nebo jeho zahnízdění v děložní sliznici. Mechanismus jejich účinku je založen na změně poměru hladin jednotlivých hormonů během menstruačního cyklu.

Oplozené vajíčko vysílá signály

Pokud dojde k oplodnění vajíčka, dochází k významným změnám v jeho buněčné stěně. Tyto změny způsobí, že vnější stěna oplozeného vajíčka vypadá jinak, než neoplozeného. Navíc se vajíčko začíná ještě ve vejcovodu dělit a tak se ještě více zvýrazňují povrchové změny.

V okamžiku doputování dělícího se vajíčka do dělohy (přibližně 5 až 6 dnů po ovulaci), dochází ke kontaktu s děložní sliznicí. Tato dokáže rozpoznat oplozené vajíčko a toto v dalším pohybu zpomaluje a usnadňuje jeho zakotvení a zanoření do zduřené sliznice (přibližně 6 dní po ovulaci). Naopak neoplozené vajíčko odpuzuje a tím jeho pohyb dělohou usnadňuje.

Děložní sliznice určuje zánik žlutého tělíska

Kontakt vajíčka se sliznicí určuje další vývoj žlutého tělíska. Pokud není vajíčko oplozené a nedojde k jeho zahnízdění, děložní sliznice nedává impuls žlutému tělísku a toto postupně snižuje svoji aktivitu (snižuje produkci progesteronu) až nakonec zaniká. Tím se přestává uplatňovat vliv progesteronu na děložní sliznici, dochází k jejímu odlupování a protože byla významně prokrvena, nastává i krvácení. Menstruační krev pak vyplavuje jak buňky děložní sliznice, tak i neoplozené vajíčko. Okamžikem začátku krvácení končí předchozí cyklus a začíná cyklus nový.

Související články

Oplodnění

Těhotná ano, či ne

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.menostabil.cz