Galenus

Neplodnost mužů, snížená produkce spermií, hormonální faktory, stres

Neplodnost mužů

Nejdůležitější vnější příčiny vyvolávající neplodnost

Ve vyspělých zemích klesá v posledních 50 letech plodnost u mužů. Odborníci se domnívají, že to mají na svědomí obecně známé faktory ovlivňující životní styl mužů, jako přítomnost polychlorovaných bifenylů v potravním řetězci, kouření, stres, zvýšená konzumace alkoholu a v neposlední řadě i používání drog.

Přestože bylo používání PCB zakázáno již v sedmdesátých letech, stále však v potravním řetězci zůstávají. Ukládají se totiž v tukových tkáních zvířat a tělo se jich prakticky nedokáže zbavit. Tyto látky vykazují biologickou aktivitu podobnou ženským hormonům estrogenům, i když objektivně vzato mnohem slabší. Ale stačí na to, aby se stala překážkou v tvorbě spermií.

Stres

Kouření, stres nebo zvýšená konzumace alkoholu se spíše projeví u mužů, kteří již mají sníženou produkci spermií nebo jejich kvalita je snížená z jiných příčin. Jestliže muž ani za normálních okolností neprodukuje dostatečné množství spermií, pak u něho může nastat přímo katastrofální pokles v počtu vyprodukovaných spermií, jestliže kouří nebo pije.

V posledních letech se stále častěji v odborných kruzích mluví o vlivu alkaloidů z kávy a černého nebo zeleného čaje v souvislosti s defekty spermatu. Tyto předpoklady nejsou sice jednoznačně potvrzeny, ale také ne úplně vyvráceny. Co je však nutné zdůraznit, o těchto defektech se mluví vždy pouze v souvislosti se zvýšenou konzumací kávy nebo čaje.

Stres je vážným problémem a je pokládán za jednu ze základních příčin mužské neplodnosti. Jeho účinky jsou zesíleny právě v situacích, kdy v důsledku stresu muž začne navíc kouřit nebo konzumovat větší množství alkoholu.

Drogy jako marihuana nebo kokain drasticky snižují množství spermií a zejména pak jejich pohyblivost. Při jejich používání dochází také k výraznému zvýšení defektů spermatu. Podobně účinkují i některá léčiva (například některá antidepresiva).

Poruchy v tvorbě spermatu

Spermie jsou mimořádně choulostivé buňky, které se vyvíjí poměrně dlouhou dobu a po celou dobu vývoje jsou více či méně zranitelné. Může nastat situace, kdy v různých časových úsecích muž produkuje rozdílné množství a také i rozdílnou kvalitu spermatu. V případě testikulárního selhání se jedná o ojedinělý problém, kdy varle není schopno vyprodukovat žádnou spermii. Stanovit příčiny je velmi obtížné, poruchy bývají většinou na úrovni chromosomů, ale také po úderu do varlat, nebo po prodělání některých onemocnění v dospělosti (příušnice). Úplné selhání varlat není možné léčit, mnohdy je však postiženo jen jedno varle.

Nízký počet spermií nemusí znamenat úplnou sterilitu. Výrazně se však snižuje šance na oplodnění vajíčka. Mnoho mužů s nízkým počtem spermií jsou otci dětí, dosažení početí však obvykle trvá delší dobu. Méně příznivou zprávou je však skutečnost, že ve většině případů je nízký počet spermií doprovázen jejich abnormalitou nebo jsou málo pohyblivé.

Nízký počet spermií a jejich nejrůznější anomálie jsou důsledkem hormonálních, anatomických nebo imunologických faktorů a velký podíl na tom má i vliv životního prostředí.

Hormonální faktory

Pro správnou tvorbu spermatu je potřeba, aby hypofýza produkovala dostatečné množství luteinizačního hormonu (LH) a folikulostimulačního hormonu (FSH). Jestliže je snížena tvorba těchto hormonů nebo některého z nich, bude narušena i schopnost varlat produkovat spermie. Tvorbu spermií také ovlivňují hormony produkované štítnou žlázou a nadledvinkami.

Anatomické faktory

Některé z těchto faktorů mohou být přítomny již v době porodu, jiné se mohou vyvinout jako důsledek nějakého zranění, infekcí nebo jako průvodní jev některých onemocnění.

Pokud se kolem varlat nahromadí nadměrné množství lubrikační tekutiny, mluví se o hydrokéle. Pokud dojde ke zvětšení žil v šourku a ve varlatech, mluví se o variokéle. V obou případech se jedná o abnormální stav varlat, při tomto onemocnění se zvyšuje teplota ve varlatech, která brání tvorbě spermií.

Variokéla

Asi 1% mužů při orgasmu neejakuluje. Tento stav se označuje jako retrográdní ejakulace (suchý výron) a je zapříčiněn vypuzením spermatu do močového měchýře místo močovou trubicí z těla ven.

Při onemocnění například kapavkou může dojít k zneprůchodnění chámovodu. Může to ale také přetrvat již od narození nebo nastat jako důsledek nějaké jiné infekce.

Imunologické faktory

V některých případech mužské neplodnosti se stává, že jeho tělo produkuje protilátky, které spermie likvidují. Tyto protilátky se tvoří v situaci, kdy jeho imunitní systém vyhodnocuje spermie jako cizí látky. Obvykle bývají ve spermatu přítomné bílé krvinky.

Související články

Zjišťování sterility u mužů

Neplodnost žen

Zjišťování sterility u žen

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz