Galenus

Neplodnost žen, hormonální faktory, anatomické faktory

Neplodnost žen

Poruchy ovulace

Poruchy v uvolňování vajíček z folikulů jsou nejobvyklejší příčinou sterility u žen a představují více než třetinu všech diagnostikovaných případů. Nejčastější příčinou je hormonální disbalance. Na zrání a uvolnění vajíčka má vliv plynule se měnící hladiny všech zúčastněných hormonů a právě změny v jejich vzájemném poměru v průběhu ovulačního cyklu jsou tím rozhodujícím faktorem. Pokud je některého hormonu málo nebo naopak některého se produkuje příliš mnoho, dochází ke změně v jejich poměru, což v konečném důsledku zabrání správnému vývoji vajíčka.

Uvolňování vajíčka

Pokud hypotalamus nedostatečně stimuluje hypofýzu ke zvýšené produkci LH a FSH v době ovulace, jsou sice tyto hormony hypofýzou produkovány, ale v nedostatečném množství. Toto množství nedokáže stimulovat prasknutí folikulu a vajíčko se neuvolní. Může také nastat situace, kdy hypofýza sice produkuje dostatek LH ale málo FSH, pak se stávají vaječníky polycystickými a následně neschopnými produkovat zralá vajíčka.

Potíže spojené s nevyrovnanou produkcí jednotlivých hormonů lze léčit a navodit tak stav normálního ovulačního cyklu. Asi u 90% žen s hormonálními problémy lze pomocí moderní medicíny navodit normální ovulační cyklus, ale z doposud neznámých příčin pouze asi u 65% lze dosáhnout otěhotnění. V ostatních případech jsou pokusy o přirozené početí neúspěšné.

Další hormonální faktory

Hormony mohou vývoj vajíčka ovlivnit i jiným způsobem, než pouze ovlivněním ovulace. Například progesteron je hormon odpovědný za přežití oplodněného vajíčka a ovlivňující jeho usazování a vyživování v děložní sliznici. Je-li ho příliš málo, nebo se ho neprodukuje dostatečné množství po celou úvodní fázi embryonálního vývoje, vajíčko nemůže přežít.

Anatomické faktory

Vejcovody jsou rozhodující částí rozmnožovací soustavy, kde dochází k oplodnění vajíčka, jeho počátečnímu dělení a jeho následné implantaci do děložní sliznice. Je několik příčin, které průchodnost vejcovodů mohou nepříznivě ovlivnit, dokonce až znemožnit. Jde především o předcházející mimoděložní těhotenství, chirurgické zákroky nebo infekce. Všechny tyto jevy vedou ke zjizvení, což znamená, že na určité části vejcovodu dojde k záměně normální tkáně za tkáň pojivovou. Na rozdíl od normální tkáně, která obsahuje na svém povrchu výběžky zabezpečující posun vajíčka, pojivová tkáň tyto výběžky postrádá. Dochází tak k poruchám v posouvání vajíčka směrem k děloze a k přibližujícím se spermiím.

Naváděcí výběžky

Vážným problémem může také být tubální blokace vejcovodů. Na okrajích vejcovodů jsou lokalizované jemné výběžky, které připomínají prsty. Tyto výběžky na straně směrem k vaječníkům zachycují uvolněná vajíčka a navádí je na řasinky uvnitř vejcovodu. Na druhé straně navádí zase spermie proti vajíčku. Pokud jsou tyto výběžky poškozeny nebo nedostatečně vyvinuty, výrazně se zhoršuje pravděpodobnost dosažení oplodnění vajíčka.

Dalším vážným problémem je kvalita cervikálního hlenu. K tomu, aby se spermie dostala až k vajíčku, musí tímto hlenem proplout. Pokud je hlenu málo nebo je příliš hustý nebo dokonce obsahuje protilátky napadající spermie, pak se spermie nikdy k vajíčku nedostanou a nikdy jej neoplodní. V tomto případě neexistuje žádná spolehlivá jednoduchá metoda, jak tento problém obejít. Jedinou schůdnou cestou je umělé oplodnění.

Děloha může obsahovat fibroidy a její výstelka může být poškozena endometriózou. To vše může zabránit usazení oplodněného vajíčka.

Potíže s vaječníky

Vaječník a zejména jeho schopnost produkovat zralá vajíčka může poškodit chirurgický zákrok prováděný většinou za účelem odstranění cyst, dále pak infekce a také léčba prováděná ozařováním. Dalším důvodem může být předčasný nástup menopauzy.

Související články

Neplodnost mužů

Zjišťování sterility u mužů

Zjišťování sterility u žen

Menstruační cyklus

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz