Galenus

Pohlaví, pohlavní orgány, penis, varle, spermie, ejakulace

Pohlavní soustava muže

Pohlavní orgány

Vnější, viditelnou část mužských pohlavních orgánů tvoří penis (pyj) a pod ním zavěšený šourek (skrotum). Penisu vývojově odpovídá u ženy klitoris. Šourek je váček kůže, ve kterém jsou umístěna dvě varlata, která jsou hlavním rozmnožovacím orgánem muže. Každé varle je uvnitř rozděleno na asi 300 lalůčků a v každém z nich mohou být těsně svinuty až 4 semenotvorné kanálky. V těchto kanálcích se tvoří spermie. Z každého lalůčku vedou sběrné kanálky, tzv. vývodné kanálky, které ústí do nadvarlete.

Průřez varlatem

Nadvarle (epididymis) je vlastně dlouhá, tlustší, stočená trubice umístěná na zadní části varlete. Z nadvarlete vede další kanálek do další trubičky označované jako chámovod. Chámovody z obou nadvarlat se spojují ve sběrný ejakulační kanálek, který se v přístojné žláze (prostata) napojuje na močovou trubici.

Penis

Hlavní funkcí penisu v procesu rozmnožování je zajistit pohlavní styk a dopravit spermie do pochvy ženy. Tomu je i uzpůsobena jeho stavba. Obsahuje tři sloupce houbovité tkáně, které se během pohlavního vzrušení naplní krví, penis tím zvětší svůj objem, zpevní se a napřímí se. Tím je připraven k pohlavnímu styku a k vniknutí do pochvy ženy. Nervová zakončení pod kůží penisu jsou vlivem zvětšení objemu houbovité tkáně více citlivá na mechanické dráždění a spouští při pohlavním styku další procesy, které předcházejí vlastní ejakulaci.

Pohlaví - muž

Produkce spermií v šourku

Spermie byly popsány v roce 1677 Antonym van Leeuwenhoekem a nejméně další celé století vědci věřili, že ve spermii je uzavřen celý zmenšený člověk, označovaný jako homunkulus. Teprve mnohem později se zjistilo, že se děti vyvíjí z vajíčka oplodněného spermiemi v těle matky.

Spermie se tvoří v semenných kanálcích varlat. Tvoří se ze zárodečných buněk (spermatogonie), z nich se tvoří primární spermatocyty, ty se následně přetváří na sekundární spermatocyty a teprve z nich vznikají spermie. Proces tvorby spermií ze zárodečných buněk je velice složitý a dochází při něm k zásadní změně, a to ke snížení počtu chromosomů na polovinu. Po první fázi vzniku spermie se formuje její struktura, vzniká hlavička, krček a bičík. Přibližně po 74 dnech jsou spermie vypuzovány do sběrných kanálků a dozrávají v nadvarleti.

Homunkulus

Zrání spermií trvá asi 10 dnů. Nadvarle je poměrně dlouhá trubice rozdělená na tři části. Do první části se sbíhají sběrné kanálky z jednotlivých lalůčků varlat a plní tedy zejména funkci sběrnou. V další části dochází k dozrávání spermií a proto jsou stěny nadvarlete vybaveny buňkami, které zajišťují dodávku živin pro dozrávající spermie. Poslední část nadvarlete plní především funkci zásobní, spermie jsou zde skladovány v poměrně velkém množství připravené k vypuzení. V této části nadvarlete se vyskytují spermatofágy, které vychytávají a likvidují spermie starší jak 40 dnů. Tím zvyšují pravděpodobnost oplodnění, neboť tyto spermie by zabíraly místo v ejakulátu a snižovaly by podíl spermií schopných překonat překážky na cestě k vajíčku.

Produkce spermií a jejich zrání vyžaduje nižší teplotu, než je teplota těla. Proto jsou varlata a nadvarlata umístěna v šourku, kde je teplota o něco nižší. Každou vteřinu jsou semenné kanálky schopny vyprodukovat až 3000 spermií, což znamená produkci asi 250 miliónů spermií za den.

Ejakulace

Při pohlavním vzrušení dochází k ejakulaci, tedy k vypuzení spermií. Aby byly schopny spermie splnit svoji úlohu, musí se dostat až k vajíčku. Jsou tedy vybaveny zásobou energie pro pohon bičíku. Ale již během vypuzení z nadvarlete prochází cestou, která musí být v okamžiku ejakulace přizpůsobena transportu spermií, zejména proto, aby jich zůstalo co nejvíce životaschopných. Za normálních podmínek je totiž prostředí v močové trubici pro spermie velice nepřátelské a protože jsou spermie z těla vypuzovány právě přes močovou trubici, musí nejprve tělo tuto cestu vyčistit a pro transport spermií připravit.

Kolliker

Do chámovodu jsou postupně vylučovány výměšky několika žláz, které spermie vyživují a chrání. Tyto výměšky obsahují fruktózu, jenž je zdrojem energie pro pohyb bičíku a alkalické látky mající za úkol zneutralizovat kyselé prostředí pochvy. Při mechanickém dráždění penisu vylučuje močová trubice zvláštní vazkou tekutinu. Tato tekutina má v prvních okamžicích ejakulace mimořádný význam při ochraně spermií.

Průřez prostatou

Normální prostředí močové trubice muže a hlavně pochvy ženy je pro spermie velmi nebezpečné. Obsahují látky kyselé povahy a také bakterie produkující různé sekrety. Obě tyto skupiny látek spolehlivě spermie zabíjí, pokud se dostanou do přímého kontaktu se spermiemi. Aby k tomuto kontaktu nedošlo, zvyšuje tekutina produkovaná buňkami močové trubice výrazně viskozitu semene a tím výrazně zhoršuje působení těchto látek na spermie. Tím projde semeno přes močovou trubici s minimálními ztrátami. Následně dochází působením látek obsažených v semenu i k úpravě prostředí v pochvě.

Zajímavostí je, že látky obsažené v semenné tekutině vyprodukované v chámovodu a prostatě samy během několika vteřin dokáží změnit vlastnosti ejakulátu tak, že ztekutí. Tím se vytvoří prostředí pro dobrý pohyb spermií a zároveň i prostředí, které je po určitou dobu chrání v těle ženy. Navíc spouští biochemické procesy v těle ženy, které vedou k selekci spermií při cestě k vajíčku, aby cíle dosáhly jen ty nejlepší.

Při každé ejakulaci se uvolní asi 2 až 4 ml ejakulátu obsahující 250 až 400 miliónů spermií. Pokud klesne počet životaschopných spermií pod 50 miliónů, je významně zhoršena schopnost ženu oplodnit. Pokud je obsah životaschopných spermií v ejakulátu nižší, než 20 miliónů, je tento stav hodnocen u muže jako neplodnost. Z uvedených 250 až 400 miliónů spermií zdolá na své cestě za vajíčkem nástrahy ženského těla jen asi 1 až 3 tisíce a tuto cestu vydrží jen ty nejodolnější. K samotnému vajíčku se jich dostane jen asi 100. Příroda tím vytváří selekci, aby vajíčko oplodnily jen ty nejkvalitnější spermie. Spermie se pohybuje v ženském těle rychlostí asi 3 až 6 mm za minutu a po své cestě často odpočívají v dutinkách zduřelé děložní sliznice. Předpokládá se také, že výměšky děložní sliznice mohou být zdrojem energie a živin pro spermie. Jsou vyvinuty preparáty, jejichž složení umožňuje ovlivnit složení sekretů děložní sliznice ve prospěch látek důležitých pro pohyb spermií.

Související články

Pohlavní soustava ženy

Oplodnění

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz