Galenus

Neplodnost žen, bazální teplota, hormonální testy, ovulační testy, vyšetření ultrazvukem

Zjišťování sterility u žen

Sledování bazální teploty

Během cyklu si žena sama sleduje teplotu svého těla, obvykle zavedením teploměru do pochvy ihned po procitnutí. Je důležité teplotu změřit ještě před tím, než vykoná jakoukoliv fyzickou činnost. Obvykle se takto sleduje průběh teploty po dobu tří po sobě následujících cyklů, tedy asi 3 měsíce. Normálně stoupne teplota během ovulace a po zbytek cyklu zůstává mírně zvýšená, až v samém závěru cyklu opět mírně klesá.

Graf ovulace

Pokud tomu tak je, je vysoká pravděpodobnost, že ovulační cyklus probíhá. Je však třeba upozornit na skutečnost, že jakékoliv nachlazení, infekce nebo stres výsledky významně ovlivňují a v takovém případě nemají získané hodnoty odpovídající hodnotu. Proto je nutné svého lékaře upozornit na veškeré okolnosti, které by mohly vyvolat zvýšení teploty těla.

Hormonální a ovulační testy

Hladina hormonů se sleduje jednak v krvi, ale také v moči a to během celého menstruačního cyklu. Ze získaných výsledků se dá odvodit, jak jsou ovlivněny funkce vaječníků hypofýzou a ukáže se, nakolik lze upravit případnou nerovnováhu v poměru hormonů. Běžně se toto měření provádí tak, že se získané hodnoty obsahu LH, estrogenu a progesteronu porovnávají s hodnotami u žen, u kterých probíhá ovulace normálním způsobem. Další hormony, které lze testy hodnotit, jsou FSH, testosteron a prolaktin.

Vyšetření ultrazvukem

Mezi častá vyšetření patří ultrasonografie, tedy vyšetření vaječníků ultrazvukem. Odborník dokáže takto sledovat vývoj folikulů ve vaječnících a potvrdit, zda probíhá zrání vajíček. Toto pozorování má obrovský význam i u umělého oplodnění, neboť dokáže přesně určit dobu uzrání vajíčka a také při umělém oplodnění in vitro.

Endometriální biopsie

Sliznice dělohy (endometrium) prodělává pod vlivem jednotlivých hormonů cyklické změny. Ve druhé fázi cyklu, po ovulaci, se výrazně zrychluje zbytnění sliznice, protože převládá účinek progesteronu. Pokud není produkce progesteronu dostatečná, nedojde ani k potřebnému zesílení sliznice dělohy. Při biopsii se odebere malinký vzorek sliznice a je vyhodnocen mikroskopicky.

Gynekolog

Laparoskopické posouzení průchodnosti vejcovodů

Laparoskopie je považována za nejdůležitější a nejvíce informativní test při zkoumání vejcovodů, ale i stavu děložní sliznice. Může ukázat, zda je vše v pořádku, nebo odhalit jakýkoliv anatomický problém (srůsty, zajizvení apod.).

Rentgenové vyšetření

Rentgen dělohy a vejcovodů se provádí tehdy, když jsou vejcovody a děloha naplněny kontrastní tekutinou, kterou rentgen zobrazí. Tato tekutina je pomalu vpravována pomocí injekční stříkačky přes krček do dělohy a sleduje se, jak se postupně vykreslují obrysy dělohy a následně vejcovodů. Tímto vyšetřením se obvykle odhalí srůsty nebo jiná forma zablokování vejcovodů. Lze také odhalit odchylky od normálního tvaru dělohy.

Rentgen dělohy

Související články

Neplodnost žen

Neplodnost mužů

Zjišťování sterility u mužů

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz