Galenus

Bradyarytmie, snížená srdeční frekvence

Snížená srdeční frekvence

Popis onemocnění

Období normální srdeční tepové frekvence je střídána se stavy s výrazným poklesem frekvence srdečních tepů. Postupně může stav s nízkou srdeční frekvencí převládat nebo být prakticky trvalým jevem. Tento typ srdeční arytmie s nižší srdeční frekvencí než 60 tepů za minutu se označuje jako bradyarytmie.

Sportovkyně

Hlavní příčinou je porucha vzniku nebo vedení nervového vzruchu. Týká se to především síňového uzlu, který je odpovědný za srdeční rytmus a zahrnuje jeho různé anomálie. Může také dojít k poruchám v síňokomorovém uzlu.

Jak se onemocnění projevuje

Nízká srdeční frekvence je obvykle velice dobře snášena mladými lidmi s dobrou fyzickou kondicí. I u starších osob nemusí znamenat velkou komplikaci, pokud se ale neobjevuje současně s jinými nemocemi. Projevuje se závratěmi, mdlobami, celkovou slabostí a občas i zmateností.

Diagnóza onemocnění

V první řadě se vždy provádí elektrokardiogram. Následuje stupňovaný zátěžový test. Vždy je nutné získané nálezy hodnotit v souvislosti s celkovým stavem srdce a s ohledem na další nemoci případně podávané léky.

Možné způsoby léčby

Pokud je zaznamenána pouze slabá sinusová dysfunkce a bezpříznaková sinusová bradykardie, léčba není nutná, pouze je pacientův stav průběžně sledován. Pokud se při EKG prokážou poruchy s pauzami delšími, než 3 sekundy, je nutné trvalé použití kardiostimulátoru pro podporu srdeční činnosti. Podobně i v případě zaznamenaných poruch v síňokomorovém uzlu (dočasný kardiostimulátor).

Související články

Bradykardie - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x