Galenus

Tepenný uzávěr, arteriální okluze

Chronický tepenný uzávěr

Popis onemocnění

V tepenné stěně lze pozorovat dva typy abnormalit. Prvním případem jsou tenké pásky tukových usazenin ve vnitřní výstelce cév. Ve velkých cévách jsou diagnostikovatelné již u dětí mezi prvním a druhým rokem života. Jedna z teorií předpokládá, že tyto tukové proužky by mohly být zárodkem pro budoucí vývoj ateromového plátu.

Ucpaná céva

Druhým případem jsou ateromové pláty, které se vyvíjí v endotelu velkých a středně velkých tepen. Rizikovou skupinou s větší pravděpodobností vzniku ateromového plátu jsou lidé s vyšší hladinou cholesterolu v krvi, s vyšším krevním tlakem a kuřáci. Ateromový plát vzniká jako důsledek hromadění vazivové tkáně s vysokým podílem tuků. Stabilitu této kašovité hmoty zvyšuje vazba vápníku na mastné kyseliny, které jsou součástí tuků. Ateromový plát prostupuje do hloubky tepenné stěny a současně narůstá i dovnitř cévy. Pozvolna dochází ke zužování průsvitu cévy a snižuje se pružnost její stěny.

Nejčastěji jsou postiženy tepny dolní končetiny, především stehenní a zadní holenní tepna. Dále pak rozdvojení srdečnice a pánevních tepen.

Jak se onemocnění projevuje

Onemocnění se projevuje především přerušovanou bolestí při pohybu a křečemi pod místem tepenného uzávěru. Bolesti obvykle v klidu ustávají. Nejčastěji se bolest objevuje v lýtku současně s křečí lýtka. Pokud není onemocnění včas léčeno, postupně se bolest objevuje stále častěji a nakonec postižené místo bolí i v klidu.

Uzávěr břišní srdečnice bývá pozorován nejčastěji u kuřáků (především u mužů) v místě rozdvojení a současně se objevují přerušované bolesti v lýtkách, stehnech a v hyždích. Někdy se současně projevují i poruchy erekce. Toto onemocnění se označuje jako syndrom bifurkace nebo také jako Lericheův syndrom.

Diagnóza onemocnění

V postižené oblasti se objevují degenerativní změny na kůži, tep je pod zúžením slabý až nehmatný. Pro vyhledání místa zúžení se využívá vyšetření ultrazvukem (dopplerovské vyšetření).

Laboratorní vyšetření se zaměřuje na prokázání aterosklerózy a parametrů lipidového metabolismu. Stanovuje se hladina cholesterolu, tuků, cukru a případně se provádí i test glykémie. Při podezření na anemii se provede i rozbor krve na obsah erytrocytů, hemoglobinu a obsahu železa. Sleduje se krevní tlak.

Možné způsoby léčby

Léčba se zaměřuje na odstranění příčiny, tedy vysoký krevní tlak, poruchu metabolismu cholesterolu a tuků, cukrovku a je vyžadována abstinence v kouření. Pravidelné cvičení někdy umožní vznik a rozvoj náhradního krevního řečiště (prokrvování části za zúžením alternativní cévní cestou). Používají se protisrážlivé a protikoagulační léky. Doporučuje se pobyt na čerstvém vzduchu z důvodů lepšího sycení krve kyslíkem, při diagnostikované anémii se nasazují léky pro podporu tvorby červených krvinek. V těžkých případech se provádí chirurgická léčba (bypass případně angioplastika - zavedení stenu).

Související články

Aterom - rejstřík

Náhlý tepenný uzávěr

Ateroskleróza

Cukrovka

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x