Galenus

Srdce, infarkt, stres, únava

Infarkt jako důsledek stresu

Reakce organismu na stresové situace

Každý člověk zná dobře pocity návalu horka, které následují po nějakém úleku. Tento obranný mechanismus je v přírodě mimořádně důležitý, neboť mnohdy znamená zachování života. Vezměme například vyplašenou srnu. Ta zareaguje nejprve tak, že se přikrčí a je připravena k okamžitému úprku. Tělo musí ve velice krátkém okamžiku zásobit celou svalovou tkáň obrovským množstvím energie, aby svaly mohly odvést svoji energeticky vysoce náročnou práci.

Srna

Hormon adrenalín

Po úleku se vyplaví do krve hormon adrenalín, který způsobí téměř okamžitou přeměnu glykogenu na krevní cukr glukózu. Její hladina v krvi prudce stoupne a pokud sval potřebuje dodávat energii, začne se přeměňovat až na vodu a oxid uhličitý. Při tomto procesu tělo získává obrovské množství energie. Pokud by tento proces nenastal, srna by uběhla několik desítek metrů a vysílením by padla k zemi.

I když nastane situace, kdy srna nemusí úprkem bojovat o svůj život a poplach se nakonec ukáže jako planý, přesto většinou takto vyplašená zvířata přebíhají zvolna na jiné místo. To proto, že nahromaděný krevní cukr musí organismus nějak odstranit. Jeho zvýšená hladina je totiž pro buňky těla vysoce nežádoucí a tělo vysílá signály k jeho likvidaci. Fyzickou námahou tedy dojde k jeho spálení a poměry se opět vrátí k normálu.

Adrenalin

U člověka však většinou nastávají úplně jiné reakce. Jako tvor pohodlný a hlavně ovládající své pocity dokáže většinou své emoce zakrýt a udusit v sobě samém. Marně tělo vysílá své signály, silou vůle člověk ovládne myšlenkové pochody a fyzická zátěž nutná ke spálení uvolněného cukru se nekoná.

Hormon inzulín

Příroda ovšem pamatovala i na tyto případy a zde nastupuje splnit svoji úlohu další hormon, a to inzulín. Jeho působením se zrychluje přenos glukózy do svalu, kde se část spálí a získaná energie se použije u zbylé části na přeměnu zpět na glykogen. Nutno však zdůraznit, že účinek inzulínu se objevuje přibližně po hodině a půl a po tuto dobu v těle stále působí zvýšená hladina krevního cukru svým negativním účinkem.

Inzulin

Biochemici již dlouho upozorňují na fakt, že úplně stejný proces jako u úleku, probíhá v těle při stresu a při vysoké duševní zátěži. Možná s tím rozdílem, že se adrenalinu naráz neuvolňuje takové množství, ale zato se uvolňuje stále a v průběhu dne se ho nakonec do krve dostává mnohonásobně více, než při momentálním úleku nebo silném emotivním zážitku. Celou dobu působí, stále má tendenci zvyšovat hladinu cukru v krvi a protože se většinou nespaluje fyzickou námahou, musí současně zcela nelogicky tělo produkovat i inzulín. Tato nerovnováha však nakonec vede k převládnutí účinku adrenalínu, u někoho to trvá měsíce, u jiného roky, nakonec k tomu však dojde u každého stresovaného nebo psychicky jinak zatíženého člověka.

Zvýšená hladina krevního cukru

Pod vlivem zvýšené hladiny krevního cukru dochází v buňkách k celé řadě nežádoucích biochemických procesů, které nakonec vedou k oslabování obranných a detoxikačních mechanismů. Důsledkem těchto procesů jsou fyziologické změny v tkáních a objevují se první příznaky civilizačních nemocí.

Doktor

Nejčastěji se dostavují pocity neklidu a nejistoty, postupně se objevují příznaky úzkostných stavů.

Člověk mimoděk stále častěji sahá na levou stranu hrudníku, jakoby měl tendenci utvrzovat se v přesvědčení, že jeho srdce bije tím správným rytmem. U mnoha lidí se začnou objevovat i nepříjemné pocity v žaludku. Takový člověk se najednou začne zcela podvědomě vyhýbat i svým jinak oblíbeným jídlům. Jednoho dne se objeví slabé píchnutí pod hrudní kostí, někdy naopak pod levou lopatkou. V tuto chvíli již organismus bije na poplach a vysílá zcela nekompromisně varovné signály. Mnoho lidí si však stále myslí, že je to přece nemůže potkat, oni jsou jiní a mnohdy se ukájí tím, že přece konzumují celkem zdravou stravu bohatou na vitamíny.

Význam trojmocného chrómu

Jednoho dne se však objeví silná slabost a pokud člověk jenom omdlí, může mluvit o velikém štěstí. To proto, že většinou jej odvezou a v nemocnici odhalí pravý stav věcí. Tehdy si najednou člověk uvědomí, že bez něho to ve firmě také jde a na světě je přece jenom krásně a stojí za to zde ještě chvíli pobýt. Po propuštění z nemocnice většinou silně změní své životní návyky a hodnota jeho zdraví dostává zcela jiný rozměr.

Jeden pozoruhodný objev se však biochemikům podařil. Teprve nedávno bylo zcela bezpečně prokázáno, že trojmocný chróm zesiluje účinek inzulínu a výrazně napomáhá k odstraňování nadbytečné glukózy z krve. Tento objev se očekával již mnoho let, celá řada pokusů tento účinek potvrzovala. ale stále nebylo možné přijít na to, jak to vlastně ten chróm v těle zařizuje.

Dnes se to ví a mnoha lidem může trojmocný chróm v laktátové formě pomoci. Zejména těm, kteří se z jakýchkoliv důvodů musí vysokému psychickému a pracovnímu zatížení přizpůsobovat.

Laktátová forma je nejúčinnější a hlavně fyziologická, neboť právě v takové formě chróm v těle putuje na své místo určení. Pokud se do těla dostane chróm v jiné podobě, musí si jej napřed na laktátovou formu tělo převést a pak s ním teprve dále pracovat.

Z vhodných přípravků na trhu je třeba zmínit především DiaChrom (nízkokalorické sladidlo). Jedná se o produkt, který jako první na světě skloubil kombinaci sladící složky a skutečně účinné formy trojmocného chrómu tak, že s ním lze sladit nápoje a používat jej i k pečení místo cukru, aniž by spotřebitel zaznamenal jakoukoliv nepříjemnou pachuť.

Prokardin Pro případy posílení srdeční činnosti je vhodný Prokardin. Tento přípravek má velice dobré složení aktivních látek a jsou použity kvalitní suroviny s výbornou vstřebatelností. Pomáhá chránit a posilovat srdce a významně přispívá ke snížení rizika srdečního infarktu a kardiovaskulárních chorob. Použité aktivní látky vytváří ty nejlepší předpoklady pro efektivní získávání energie, tak nutné pro správnou činnost srdce.

Související články

Infarkt a jeho příčiny

Cukrovka

Úloha inzulínu

Energie pro srdce

Co je koenzym Q10 a jak působí?

Co je Prokardin a jak působí?

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.prokardin.cz

www.diachrom.cz

www.drzdravicko.cz